Privacy

 

PRIVACY

 1. De persoonsgegevens die Lithobeton verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of nieuwsbrief) vallen onder toepassing van artikel 4 ¶ 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. 2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files', hetgeen Lithobeton toelaat om o.a. de trafiek naar deze site te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen. 3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 4. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden. 5. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.