LITHOBETON HISTORIEK

 

1947: De eerste betonproductie langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort in Snaaskerke dateert van 1947. Toen werd er onder het zeggingschap van Gazelec (Intercom) een betonbedrijf opgericht met de naam ‘Betonwerkerij van Snaaskerke’ en dit op de aangekochte gronden van de Sucrerie des Flandres.
Oorspronkelijk werden enkel betonnen elektriciteitspalen gemaakt. In de daaropvolgende jaren breidde de activiteit algauw uit met de productie van betontegels, straat- en boordstenen, betonbuizen, garages en cabines.

Jaren '50: In dezelfde periode werd een soortgelijk betonbedrijf 'Lithobel' gestart in de buurt van Baudour. Dit bedrijf breidde eveneens haar productie uit van palen tot gewelven, vloertegels en bouwblokken.

1963: In 1963 werden beide betonbedrijven onder de vleugels van Electrabel samengevoegd in één naamloze vennootschap ‘Lithobeton’ (een koppeling van de eerste letters van de twee zetels). De beide exploitatiezetels behielden echter wel hun onafhankelijke werking.

Jaren '70: Ondertussen werden er in beide vestigingen, begin 70-er jaren, diensten opgericht voor bovengrondse elektriciteitswerken.
Reeds vanaf het begin was er in Lithobeton een tendens om via verbeterde productiemethodes en strengere interne kwaliteitscontroles in te spelen op de vraag in de markt.

1986: In oktober 1986 nam de heer Raf Bulcke, sinds 1954 directeur van de zetel te Snaaskerke, samen met zijn echtgenote de aandelen van de NV Lithobeton over.

1994: Het familiaal bedrijf ging in 1994 over in handen van kinderen Sophie en Tom Bulcke.

1998: Lithobeton ontwikkelt een transformatiecabine die speciaal geconfigureerd werd voor het elektriciteitsdistributienet. Hiermee werd een volledig nieuwe productietak opgericht.

2013: Lithobeton is een stevig uitgegroeid familiaal bedrijf, gespecialiseerd in de aanmaak van allerhande producten voor wegeniswerken en nutsleidingen. De productie is gespreid over twee vestigingen: Gistel (Snaaskerke) en Baudour. Dankzij haar jarenlange ervaring beschikt Lithobeton over een grondige kennis inzake de productie van elektriciteitspalen, gewapende en ongewapende betonbuizen, inspectie- en bufferputten, straatstenen, trottoirbanden, prefabgarages en prefab MS-cabines, veiligheidsstootbanden en diverse gewapende en ongewapende betonelementen.
 

Er werd fors geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaand productieapparaat waardoor Lithobeton heden meer dan ooit toonaangevend is in de productie van palen, buizen, straatstenen en cabines. Lithobeton streeft er naar, met de beste kwaliteit voor ogen, de standaardproducten te combineren met eigen ontworpen producten. Lithobeton voldoet aan de vigerende eisen van de CE-markering en BENOR-normen. De afdeling MS-cabines is bovendien houder van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat.

De 155 medewerkers van Lithobeton realiseerden in 2016 een omzet van 26 miljoen euro.