Roadmap

Het beleid van LITHOBETON is vervat in dit beeld van een vlot draaiende geheel waarbij de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd dankzij sterke bedrijfswaarden en –competenties en in overeenstemming met de missie en visie.

Missie en visie

LITHOBETON ambieert een duurzame organische groei op lange termijn als betrouwbare partner bij de uitbouw van infrastructuurnetwerken en dankzij de ontwikkeling en fabricatie van kwaliteitsvolle betonproducten in een optimale samenwerking met en tussen alle belanghebbenden.

         - Het mission statement omvat de identiteit en ambitie van LITHOBETON

 - LITHOBETON is een familiale KMO waar een open bedrijfscultuur heerst, waar het beleid gedragen wordt      door een langetermijnvisie en    waar resultaatgerichtheid, samenwerking en respect de bedrijfswaarden          vormen.

LITHOBETON ontwikkelt en fabriceert kwaliteitsvolle prefab betonproducten en is een betrouwbare                 partner bij de uitbouw van infrastructuurnetwerken zoals voor wegenis, afwatering en nutsvoorzieningen.

LITHOBETON ambieert een duurzame organische groei door een professionele bedrijfsvoering in een             optimale samenwerking tussen medewerkers en met klanten, leveranciers en alle andere betrokkenen.             Hierbij wordt elke medewerker, op elk niveau, aangemoedigd om continu het productieproces en                       producten te verbeteren.

Bedrijfswaarden

 Bij de uitvoering van haar beleid steunt LITHOBETON op meerdere bedrijfswaarden en –competenties :

          - Respect :

   LITHOBETON handelt ethisch en in vertrouwen met positivisme en eerbied voor mens, milieu en                      maatschappij.

        - Team :

   LITHOBETON hecht groot belang aan samenwerking, betrokkenheid, toewijding en wederzijds loyaliteit.

        - Result :

   LITHOBETON moedigt elke medewerker aan om dankzij vakmanschap, creativiteit en volharding                      doelgericht resultaat te bereiken.

Strategie

LITHOBETON stelt zich doelstellingen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan :

          - Groei geïnspireerde uitdagingen beogen het continu innoveren van producten en processen, het
          focussen op duurzaamheid op lange termijn en de impact op de omgeving, het inspelen op de opkomende               digitalisering alsook het streven naar een nog beter imago van partner en referentie.

        - Maatschappelijk gerichte uitdagingen beogen het opnemen van verantwoordelijkheid als individu en                   organisatie, het vormen en opleiden van competenties in de wijzigende wereld, het actief inzetten op de                   well feeling van elke stakeholder en het aanmoedigen van engagement en positivisme.

        - Operationeel gedreven uitdagingen beogen een betere serviceverlening, een hogere doeltreffendheid,                  een optimale kwaliteit en het versterken van kostenbewustzijn.